En plats för

 trädgårdsvänner

Våra årsmöten

Våra årsmöten äger rum senast den 15 februari.

Efter årsmötet följer oftast ett föredrag och under årsmötet serveras som vanligt kaffe

med tilltugg.


Till årsmötet inbjuds endast medlemmar och det är fri entré.

INFÖR ÅRSMÖTET 12 februari 2020

Valberedningen förslår val av Siv Carling och Elisabeth Sonesson till suppleanter i styrelsen.

Andra förslag kan lämnas till valberedningen.