Krukodling

En plats för

trädgårdsvänner

En växt i kruka lyfts fram och blir mer framträdande och tydligare än i en rabatt.

Växter odlade i kruka är mer beroende av jämn tillförsel av vatten och näring jämfört med växter

planterade i en rabatt.

Genom att täcka jordytan i krukan med material man tycker är vackra ökar det estetiska värdet samtidigt som miljön för växterna förbättras. Att täcka jorden innebär att vattenavdunstningen minskar, temperaturen hålls jämnare, mikrolivet skyddas och gynnas.

Täckmaterialet kan vara organiskt såsom kvistar klippta i små bitar eller oorganiskt såsom glas eller metall. Material som används till golv inne, exempelvis småsjösten, eller ute, singel, är vackra även i kruka.

Nedan finns flera exempel på bra och dekorativa täckmaterial.

2.

Här är en annan agapantus i kruka där jorden är täckt med vita stenar.

1.

Afrikas blå lilja - agapantus.

Jorden är täckt med dekorativa musselskal

.

4.

Det dekorativa gräset har fått svarta glasknappar som sällskap.

6.

Den läckra Hellekispelargonen med stenkulor i olilka pastellfärger.

3.

Krukan med blåbär har lämpligt nog fått mossa som jordtäckning.

5.

En grön lilja med träkol på jorden.

8.

Luktärter med jorden täckt av terrakottakross.

7.

Kanna - med blå musselskal

.

10.

Tomatplanta med tvättnötter.

9.

Rhododendron i kombination med vit sjösten.

11.

Vårlök som ännu inte kommit upp genom den vita sjöstenen.