Årsmöten

Våra årsmöten

Våra årsmöten äger rum senast den 15 februari.

Efter årsmötet följer oftast ett föredrag och under årsmötet serveras som vanligt kaffe

med tilltugg.


Till årsmötet inbjuds endast medlemmar och det är fri entré. För året gällande medlemskort måste uppvisas.


2024 sker årsmötet den 8 februari i Maria Försalmlingssal med start 18.00.


Kallelse och dagordning finns i vårprogrammet.