Styrelsen

Styrelsen 

Här nedan framgår vilka som ingår i styrelsen och vilka uppgifter de har där.

Du kan komma i kontakt med dem via föreningens e-postadress: hbgtradgard@gmail.com

Ordförande

Ingrid Jakobsson


Vice ordförande

Gunilla Hallberg


Sekreterare

Inger Andersson


Vice sekreterare

Kerstin Stoltz


Kassör

Inger Wittfjord


Utflyktskommissarie och resor

Inger Brandin, Kerstin Stoltz, Trine Ekdahl


Styrelsens representant i valberedningen

Trine Ekdahl


Ledamöter

Per Hyllén

Liselotte Carlsson

Rose-Marie Nilsson

Olof Johansson


Styrelsens övriga ansvarsuppgifter:


Annonsansvarig

Per Hyllén (076-3243082, per@yourgarden.se)


Administration av medlemsregister och medlemskort

Inger Wittfjord


Bokansvarig

Ingrid Jakobsson


Ansvarig för hemsida och föreningens Facebooksida samt instagram

Per Hyllén

Redaktörer: Per Hyllén, Inger Wittfjord


Administration av föreningens e-postkonto

Ingrid Jakobsson, Olof Johansson, Inger Wittfjord


PR och Press

Per Hyllén, Ingrid Jakobsson


Framtidsgrupp

Per Hyllén - sammankallande

Ingrid Jakobsson, Trine Ekdahl, Gunilla Hallberg, Olof Johansson


Trädgårdsrundorna

Rose-Marie Nilsson sammankallande, Liselotte Carlsson, Inger Brandin, Inger Wittfjord

Adjungerade Lotta Friberg, Eira Fogelberg, Maria Winberg Nordström


Föreningsutbyte

Kerstin Stoltz, Gunilla Hallberg,Olof Johansson