Styrelsen

Styrelsen 

Här nedan framgår vilka som ingår i styrelsen och vilka uppgifter de har där.

Du kan komma i kontakt med dem via föreningens e-postadress: hbgtradgard@gmail.com

Ordförande

Ingrid Jakobsson


Vice ordförande

Gunilla Hallberg


Sekreterare

Inger Andersson


Vice sekreterare

Liselotte Carlsson


Kassör

Inger Wittfjord


Utflyktskommissarie och resor

Kerstin Stoltz, Trine Ekdahl, Gunilla Hallberg


Styrelsens representant i valberedningen

Trine Ekdahl


Ledamöter

Liselotte Carlsson

Rose-Marie Nilsson

Agneta Krokstorp

Berit Wahlquist


Styrelsens övriga ansvarsuppgifter:


Annonsansvarig


Administration av medlemsregister och medlemskort

Inger Wittfjord


Bokansvarig

Ingrid Jakobsson


Ansvarig för hemsida och nyhetsbrev

Inger Wittfjord


Föreningens e-post:

Inger Wittfjord, Gunilla Hallberg, Ingrid Jacobsson, Rose-Marie Nilsson.


Facebooksida samt instagram


PR och Press


Framtidsgrupp

Ingrid Jacobsson - sammankallande

Trine Ekdahl, Berit Wahlquist, Agneta Krokstorp 


Trädgårdsrundorna

Sammankallande: Maria Winberg Nordström

Rose-Marie Nilsson, Liselotte Carlsson, Inger Wittfjord (ekonomi).

Adjungerade Lotta Friberg, Eira Fogelberg, Inger Brandin Ingelstam.


Föreningsutbyte

Kerstin Stoltz, Gunilla Hallberg,Trine Ekdahl


Föredrag: förslag, samordning

Förslag: Alla i styrelsen samt medlemmar

Samordning: Agneta Krokstorp