Styrelsen

Styrelsen 

Här nedan framgår vilka som ingår i styrelsen och vilka uppgifter de har där.

Du kan komma i kontakt med dem via föreningens e-postadress: hbgtradgard@gmail.com

Ordförande

Gunilla Petersson


Vice ordförande

Inger Brandin


Sekreterare

Liselott Carlsson


Vice sekreterare

Kerstin Stoltz


Kassör

Inger Wittfjord


Utflyktskommissarie och resor

Inger Brandin, Kerstin Stoltz


Styrelsens representant i valberedningen

Ingrid Knutsson


Ledamöter

Lotta Friberg

Per Hyllén

Aila Ringblom

Katrin Lange Nordström

Rose-Marie Nilsson


Styrelsens övriga ansvarsuppgifter:


Annonsansvarig

Per Hyllén (0739-160493, per@yourgarden.se)


Administration av medlemsregister och medlemskort

Inger Wittfjord


Bokansvarig

Gunilla Petersson


Ansvarig för hemsida och föreningens Facebooksida samt instagram

Per Hyllén

Redaktörer: Per Hyllén, Inger Wittfjord, Ingrid Knutsson


Administration av föreningens e-postkonto

Gunilla Petersson, Inger Wittfjord, Lotta Friberg


PR och Press

Per Hyllén, Gunilla Petersson


Framtidsgrupp

Gunilla Petersson - sammankallande

Liselott Carlsson, Ingrid Knutsson, Rose-Marie Nilsson, Aila Ringblom och Katrin Lange Nordström


Trädgårdsrundorna

Lotta Friberg sammankallande, Inger Wittfjord,

Inger Brandin, Rose-Marie Nilsson.

Adjungerade Eira Fogelberg, Maria Winberg


Föreningsutbyte

Kerstin Stoltz, Katrin Langer Nordström